Λεπτή κινητική
δεξιότητα

Ο όρος "κινητικές δεξιότητες" αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί κινήσεις. Οι κινητικές δεξιότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αδρές και λεπτές. Με τον όρο "αδρές κινητικές δεξιότητες", εννοούμε τη γενική ικανότητα των σωμάτων μας να κινούνται. Στις αδρές κινητικές δεξιότητες περιλαμβάνονται οι κινήσεις του κεφαλιού, των ώμων, του κορμού, της λεκάνης, των βραχιόνων και των ποδιών. Οι λεπτές κινητικές δεξιότητες  περιλαμβάνουν τις κινήσεις των ποδιών και των δαχτύλων τους, του προσώπου, του στόματος, των χεριών και των δαχτύλων τους.

Στα παιδιά, από την ηλικία των 3 ετών, αρχίζει να παρατηρείται μια ανάπτυξη των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Οι μυς του παιδιού μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, αυξάνοντας τη σωματική αντοχή και τη δύναμή του.Οι κινήσεις του παιδιού γίνονται πιο ομαλές και πιο επιδέξιες. Η συνεχής εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική για τα μικρά παιδιά. Οι τέχνες και οι χειροτεχνίες είναι ένας υγιής τρόπος για να εξασκήσουν τα παιδιά τις λεπτές κινητικές δεξιότητές τους, καθώς η χρήση του στιλό, του ψαλιδιού, του πινέλου και της κόλλας συμβάλλει σημαντικά στην εκμάθηση της "συνεργασίας" μεταξύ των δαχτύλων.  Στο πρώτο στάδιο της κινητικής ανάπτυξης, οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού ελέγχονται από τους μεγάλους μυς των βραχιόνων. Με την πάροδο του χρόνου οι κινήσεις και, κατ' επέκταση και τα σχέδια, αποκτούν περισσότερη λεπτομέρεια και ακρίβεια.

Τα υλικά χειροτεχνίας, όπως το χαρτόνι, η πλαστελίνη και ο πηλός, βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να πιάνουν τα αντικείμενα με μεγαλύτερη ακρίβεια και να κινούν τα δάχτυλα και τα χέρια τους ξεχωριστά το ένα από το άλλο, αλλά και ανεξάρτητα από το σώμα. Η εργασία με την πλαστελίνη ή τον πηλό εξασκεί και τις αισθητηριακές δεξιότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση του καλού κρατήματος του στιλό, πράγμα που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το γράψιμο στο σχολείο.  Ένα ακόμα στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της ενασχόλησης με τις τέχνες και τις χειροτεχνίες είναι το γεγονός ότι τα παιδιά αρχίζουν να μιλάνε μόνο αφού πρώτα φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιδεξιότητας. Αυτό οφείλεται στο ότι το γλωσσικό κέντρο του εγκεφάλου μας συνδέεται στενά με τις περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τις λεπτές κινητικές δεξιότητες. Οι τέχνες και χειροτεχνίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του γλωσσικού κέντρου.

Τα παιδιά έχουν μια έμφυτη επιθυμία να εκφράζουν τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική φαντασία τους. Οι χειροτεχνίες είναι ένας σπουδαίος τρόπος για την ανάπτυξη της φαντασίας και των δεξιοτήτων των μικρών παιδιών. Η Pritt διάλεξε αυτό το θέμα και έβαλε ως στόχο της τη σχεδίαση δημιουργικών ιδεών χειροτεχνίας για παιδιά.