Δεξιότητες ομαδικής
εργασίας στα παιδιά

Η παρότρυνση των παιδιών να καταπιάνονται με χειροτεχνίες σε ομάδες είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για την εκμάθηση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας. Η ομαδική εργασία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην καθημερινή ζωή. Θα πρέπει να προτρέπουμε τα παιδιά να ασχολούνται με κατασκευές χειροτεχνίες σε ομάδες, προκειμένου να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Τα παιδιά θα πρέπει να επικοινωνούν τις ιδέες τους σε άλλα παιδιά, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να ακούνε τις σκέψεις και τις ιδέες των άλλων και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με ιδέες και προτάσεις.

Πώς να δημιουργήσετε μια συνεργατική ομάδα χειροτεχνίας


Προτείνουμε ομάδες των 2 - 4 παιδιών της ίδιας περίπου ηλικίας. Έχουμε καταλήξει στο ότι οι πιο σύνθετες κατασκευές είναι καλύτερες για τη συνεργατική εργασία. Η κατασκευή πρέπει να είναι αρκετά δύσκολη, ώστε ένα παιδί να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να την κάνει μόνο του, αλλά όχι σε βαθμό τέτοιο που η ομάδα να μην μπορεί να ολοκληρώσει την κατασκευή χωρίς βοήθεια από τους γονείς. Είναι σημαντικό ένας γονέας ή ενήλικας να παίζει το ρόλο του επιβλέποντα. Ο ενήλικας διασφαλίζει ότι τα παιδιά συνεργάζονται πράγματι και ότι δεν αφήνουν κάποιο παιδί απ' έξω. Ο επιβλέποντας δεν πρέπει να βοηθά στην εκτέλεση της κατασκευής, μπορεί όμως να δίνει συμβουλές. Το σημαντικότερο έργο του επιβλέποντα είναι να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων κακής επικοινωνίας ή ασυνεννοησίας στην ομάδα των παιδιών και να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας ακούνε το ένα το άλλο.

Πάρτε μέρος στη συζήτησή μας στον τοίχο μας στο Facebook και μοιραστείτε μαζί μας τις φωτογραφίες της δικής σας ομάδας χειροτεχνίας.